Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

5525 2c44
Reposted fromLittleJack LittleJack viawasnae wasnae
gabor
0254 d610
Improved.
gabor
5472 515f 500
Reposted fromkaiee kaiee viapanpancerny panpancerny
5034 196e 500

tropicaljustin:

When you know you ugly but still trying

gabor
0627 033d
Reposted fromGIFer GIFer viapanpancerny panpancerny
gabor
Reposted fromrats rats
gabor
Reposted fromrats rats
gabor
7464 4fad
Reposted fromsosna sosna viagket gket
gabor

WŁAŚNIE BYŁEM ŚWIADKIEM ROZCZAROWANIA TEJ DEKADY

Stoję na balkonie i ćmię sobie szluga, aż tu nagle do kosza na śmieci podlatuje gawron i jak nie zacznie rwać torebki ze środka, zapiera się nogami jak pojebany klapę sobie skrzydłem podtrzymuje, wysiłek godny jednej z 12 prac Herkulesa! 

No i tak szarpie się z tym koszem przez te dobre 3 minuty, aż w końcu jeb wyrwała, jest łup!!! 
No i rozpakowuje towar ze 'sreberka' zanurza dziób w tych 'pysznościach' aż tu nagle przychodzi smak... gówna. (bo to był kosz na psie gówna)
Stanął jak wryty i patrzy się w przestrzeń zdając sobie sprawę z tego, że teraz przez pół tygodnia wszystko mu będzie smakować tym gównem, bo przecież dzioba od środka se nie wyczyści.

KURWA MAĆ, ta klęska na tej ptasiej 'twarzy' wypaliła mi się już trwale w świadomości i jestem pewien, że będzie to ostatni obraz jaki zobaczę umierając i przeglądając flashbaki .........................

July 24 2017

gabor
yup...
Reposted byratmanidarkerswasnaehashsybkagketLukasYorkmarkotnatishkaforgettoregretmegustonanista
gabor
5007 f2cf 500
meanwhile in the east of poland
Reposted fromTenSigis TenSigis viagket gket
gabor
5130 494b
Reposted frompulperybka pulperybka via92feliks 92feliks
gabor
Reposted fromFlau Flau viawasnae wasnae
gabor
Reposted fromFlau Flau viapankamien pankamien
gabor
7463 1675 500
Reposted fromsosna sosna viawasnae wasnae
gabor
5859 a88a 500
Deadly threat
Reposted fromkopytq kopytq viawasnae wasnae
gabor
5016 bdb9 500
Reposted fromkatsiu katsiu viapanpancerny panpancerny
2945 98f0 500

dontstopbereaving:

Polish movie poster for Godzilla Vs. The Sea Monster (1966)

July 23 2017

gabor
6865 d344 500
Reposted frompulperybka pulperybka
gabor
2523 5eec 500
so done.
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viagket gket
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl